1977~1978 Aurora Plastics, Ultra 5 Slotless Chassis.